• TER EIKE 18, STADEN • T 0499 10 32 77

  • DEPOORTER DEMPSEY : OUDE METALEN • RECYCLING • OUD IJZER • AFBRAAK METAALCONSTRUCTIE

Recycling BVBA Depoorter Dempsey en Patrick oude metalen, oud ijzer & afbraak metaalconstructies

De kernactiviteit van BVBA Depoorter Dempsey en Patrick oude metalen, bestaat uit het inzamelen, verwerken, sorteren en verhandelen van ferro- en nonferro metaalafvallen. Deze metaalafvallen bestaan uit de volgende soorten:ijzer, koper, lood, zink, aluminium, roestvrijstaal en tin. Naast deze zuivere metaalsoorten nemen wij ook diverse andere materiaalsoorten in, zoals elektro-motoren, kabelafvallen, loodaccu’s en ongesorteerde metalen of metalen met vreemde aanhechtingen.

De verwerking van deze metalen bestaat uit knippen of persen, waarbij deze gereed gemaakt worden voor de smelterijen. Wij beschikken over een zgn. guillotineschaar / pers. Met deze machine wordt het materiaal samengeperst met een persdruk van 600 ton en vervolgens op maat geknipt, met het doel het volume te verkleinen en de transportkosten te reduceren.

De aangeleverde materialen worden bij binnenkomst gecontroleerd op radio-activiteit door middel van een detectiepoort. Vervolgens worden alle materialen gesorteerd, gewogen en op verschillende kwaliteiten beoordeeld.Voor de verschillende soorten en legeringen hanteren wij marktconforme aankoopprijzen, afhankelijk van kwaliteit, hoeveelheid en zuiverheid van de aangeboden materialen.

Voor het verladen beschikken wij over mobiele kranen. Onze electronische weegbrug wordt regelmatig gecontroleerd door een erkende instantie en voorzien van een nieuwe ijking.Hiernaast hebben wij diverse kleinere electronische weegschalen met een weegbereik van 1 kilogram tot 3000 kilogram voor het wegen van kleine partijen.